FysioVeste komt naar u toe

Neemt de kracht in uw benen af? Raakt u snel uw evenwicht kwijt? Of is overeind komen uit uw stoel of bed moeilijk? Door ouderdom of een ziekte is soepel bewegen soms niet meer vanzelfsprekend.

Behandeling aan huis
FysioVeste is gespecialiseerd in fysiotherapie voor ouderen. Maar ook patiënten die verschijnselen van ouderdom vertonen bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson, een gebroken heup of problemen met de balans.

FysioVeste is aangesloten bij Netwerk Geriatrie Fysiotherapie Zuidwest-Nederland en ParkinsonNet.

Optimale en toegankelijke fysiotherapeutische zorg voor ouderen.

Netwerk Geriatrie Fysiotherapie Zuidwest-Nederland is een netwerk van geregistreerde geriatriefysioherapeuten met als doel hoogwaardige geriatrie-fysiotherapie te initiëren, onderhouden en verder te ontwikkelen. Op dit moment bestaat het netwerk uit ruim 70 deelnemers.

Optimale zorg voor parkinson, dat is ons doel!

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Meer dan 200 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.