Tarieven

De onderstaande tarievenlijst is alleen geldig voor niet verzekerde patiënten en voor patiënten van wie de zorgverzekeraar geen contract heeft met onze praktijk. Betalingvoorwaarden volgens richtlijn KNGF. Op onze tarieven is geen BTW van toepassing.

Download de betalingsvoorwaarden

Soort therapie Prijs in €,-
Zitting Fysiotherapie € 31,50
Zitting Manuele Therapie € 42,00
Screening, intake en onderzoek € 45,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 40,00
Zitting Oedeemtherapie € 45,00
Toeslag voor behandeling aan huis € 15,00
Toeslag voor behandeling in zorginstelling € 15,00
Niet nagekomen afspraak € 22,00
Eenvoudige, korte rapporten € 30,00
Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten € 50,00

</div
FysioVeste is de fysiotherapie specialist in Sliedrecht, Barendrecht, Alblasserdam, Papendrecht, Bleskensgraaf en Wijngaarden. Voor fysiotherapie, manuele therapie, sportfysiotherapie, geriatriefysiotherapie, oedeemtherapie en medical taping.